Loading

Hakkımızda

Akkoza Evleri Toplu Alanı Yöneticiliği

Kısaca

Vizyonumuz
Var olan değerleri kullanarak geleceği inşa etmek

 

 

Site Sakinlerimiz İçin

Güvenliğin, konforun, kalitenin ve estetiğin bir arada bulunduğu konutlarımızı Akkoza Evleri sakinleri ile beraber yönetmek. Yeşilin ve doğanın olabildiğince korunduğu yaşam alanları korumak. Yaratılan bu alanları kuşaklar boyu kullanacak sakinlerimizin, olabilecekleri en üst seviyede memnuniyetini sağlamak.

Çalışanlarımız İçin

Çalışanlara karşı adaletin ve sağduyunun hakim olduğu, yenilikçi fikirlerin desteklendiği, başarı hedeflerinin açık ve net olarak ortaya koyulduğu ve hedeflere ulaşma mertebesinde ödüllendirildiği, çalışılmaktan mutluluk ve gurur duyulan bir kurum olmak.

Çevre Politikası

Akkoza Evleri Toplu Yapı Alanı Yöneticiliği olarak, faaliyetlerimizin tüm aşamalarında; atıkların azaltılması ve geri kazanım yolu ile hava, su, toprak kirlenmesini önleyerek çevrenin korunmasını sağlamak ve doğal kaynak kullanımını azaltarak mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelerek etkin bir çevre yönetim sistemi geliştirip, ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uygun şekilde, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımızla iletişim ve işbirliği içinde korumak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.